ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 9·      ความตึงเครียด ศัพท์ทางการแพทย์ คือ Tension
·      ความเป็นชาย ศัพท์ทางการแพทย์ คือ Virility
·      ความเป็นหญิง ศัพท์ทางการแพทย์ คือ Feminity
·      ความเป็นหมัน ศัพท์ทางการแพทย์ คือ Infertility
·      ความผิดปกติ ศัพท์ทางการแพทย์ คือ Disorder
·      ความผิดปกติทางเพศ ศัพท์ทางการแพทย์ คือ Sexual deviation
·      ความพร่อง ศัพท์ทางการแพทย์ คือ Deficiency หรือ Inadequacy หรือ Insufficiency
·      ความพิการ ศัพท์ทางการแพทย์ คือ Disorder
·      ความรู้สึก ศัพท์ทางการแพทย์ คือ Sense
·      ความกล้า ศัพท์ทางการแพทย์ คือ Fatigue
·      ความวิกลจริต ศัพท์ทางการแพทย์ คือ Insanity
·      ความวิตกกังวล ศัพท์ทางการแพทย์ คือ Anxiety
·      ความไว ศัพท์ทางการแพทย์ คือ Sensitivity
·      ความอยากอาหาร ศัพท์ทางการแพทย์ คือ Appetite
·      ความอิดโรย ศัพท์ทางการแพทย์ คือ Lassitude
·      ความอ่อนไหว ศัพท์ทางการแพทย์ คือ Sensitivity
·      ความเอาใจใส่ ศัพท์ทางการแพทย์ คือ Attention
·      คอพอก(โรค) ศัพท์ทางการแพทย์ คือ Goiter หรือ Goitre
·      เครื่องช่วยหายใจ ศัพท์ทางการแพทย์ คือ Respirator
·      เครื่องดามหรือยึด ศัพท์ทางการแพทย์ คือ Splint
·      ฆ่าเชื้อ ศัพท์ทางการแพทย์ คือ Disinfect
·      งัวเงีย ศัพท์ทางการแพทย์ คือ Subwaking
·      จับเป็นก้อนหรือลิ่ม ศัพท์ทางการแพทย์ คือ Coagulate
·      จิตไร้สำนึก ศัพท์ทางการแพทย์ คือ Unconscious
·      จุดบอดในจอตา ศัพท์ทางการแพทย์ คือ Blind spot
·      เจ็บ ศัพท์ทางการแพทย์ คือ Sore
·      เฉื่อยชา ศัพท์ทางการแพทย์ คือ Torpid
·      ชรา ศัพท์ทางการแพทย์ คือ Senile หรือ Senility
·      ชายรักร่วมเพศ ศัพท์ทางการแพทย์ คือ Gay
·      ชีพจร ศัพท์ทางการแพทย์ คือ Pulse
·      ซิฟิลิส ศัพท์ทางการแพทย์ คือ Syphilitic หรือ Syphilous
·      ซีพีอาร์ (การนวดหัวใจและผายปอดเพื่อช่วยชีวิต) ศัพท์ทางการแพทย์ คือ CPR(Cardiopulmonary Resuscitation)

ศัพท์ทางการแพทย์ทั้งหมด

26 คำศัพท์ทางการแพทย์ เด็ดๆ 4 ศัพท์ทางการแพทย์ 4 ศัพท์ทางการแพทย์ ยาวๆ จัดไป 5 คำศัพท์ทางการแพทย์ 6 คำศัพท์ทางการแพทย์ 6 คำศัพท์ทางการแพทย์ น่ารู้ 7 คำศัพท์ทางการแพทย์ ที่ไม่คุ้นเคยสำหรับคนทั่วไป จัดฟัน ศัพท์ทางการแพทย์ ทำหมัน sterilise หรือ sterilize โรคกระเพาะอาหารที่ไม่มีแผล ศัพท์ทางการแพทย์ 206 คำ ศัพท์ทางการแพทย์ 25 คำ ศัพท์ทางการแพทย์ เกี่ยวกับตัวย่อ ศัพท์ทางการแพทย์ เกี่ยวกับ โรคมะเร็ง ศัพท์ทางการแพทย์ ตอนที่ 14 ศัพท์ทางการแพทย์ ตอนที่ 15 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ตอนที่ 19 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 1 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 10 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 11 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 12 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 13 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 14 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 17 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 18 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 2 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 3 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 4 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 5 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 6 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 7 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 8 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 9 อุปกรณ์การแพทย์ และ ศัพท์ทางการแพทย์ 10 คำ อุปกรณ์การแพทย์ และศัพท์ทางการแพทย์ มากมาย A Aleart Alcoholism Allergic cold Alzheimer s disease Appendicitis Asthma Autism AVPU Beriberi Blepharitis Bloodstream และ Bronchial Circulation Chickenpox CLINICAL PARTICULARS Common cold conjunctiva Contraindication Cornea DCAP หรือ BTLS Do not use in hypersensitivity patients Effects on Ability to Drive and Use Machine Epilepsy German measles หรือ Rubella Haemophilia Hand-foot-mouth disease Hematopoietic syndrome Herpes simplex Hives Hydrophobia Hypersensitivity Interaction with other Medicaments and other Forms of interaction Lactation Leprosy Malignancy Measles Medic Medical Ethics Migraine NAME OF THE MEDICINAL PRODUCT None established Obesity Ocular Ophancy Ophanhood Orphanage Ossify Ossivorous Otalgia Otopathy Overdoes Pancreas PHARMACEUTICAL FORM PHARMACODYNAMIC PROPERTIES PHARMACOKINETIC PROPERTIES PHARMACOLOGICAL PROPERTIES Portable stretcher Posology and Method of Administration Pregnancy Pregnancy and Lactation Pseudogonorrhea หรือ Pseudogonorrhoea QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION (ACTIVE INGREDIENTS) Rabies Radiation syndrome Response to pain Response to voice Scabies Scurvy Special warnings and Special Precautions Use Stairs chair SUDS superficial ocular superficial ocular infections involving the conjunctiva Swelling Terramycin is an antibiotic of low toxicity The patient should be instructed to avoid contamination of the tip of the tube when applying the ointment Therapeutic indications These products are contraindicated in persons who have shown hypersensitivity to any of their components toxicity Undesirable Effects Unrseponsesive Usage in children Verrucosis Wheeled stretcher Whooping cough