ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 8

·      ไข้ทรพิษ หรือ ฝีดาษ ศัพท์ทางการแพทย์ คือ Variolar หรือ Variolic
·      ไข้ป่า ศัพท์ทางการแพทย์ คือ Jungle Fever
·      ไข้ไม่สร่าง ศัพท์ทางการแพทย์ คือ Continued fever
·      ไข้รากสาดน้อย หรือ ไข้ไทฟอยด์ ศัพท์ทางการแพทย์ คือ Typhoid fever
·      ไข้รากสาดใหญ่ หรือ ไข้ไทฟัส ศัพท์ทางการแพทย์ คือ Typhus fever
·      ไข้ลมพิษ ศัพท์ทางการแพทย์ คือ Urticarial fever
·      ไข้รูมาติก ศัพท์ทางการแพทย์ คือ Rheumatic fever
·      ไข้ละอองฟาง ศัพท์ทางการแพทย์ คือ Hay fever
·      ไข้เลือดออก ศัพท์ทางการแพทย์ คือ Haemorrhagic fever หรือ Hemorrhagic fever (เขียนได้สองแบบ)
·      ไข้ส่า ศัพท์ทางการแพทย์ คือExanthematous fever
·      ไข้หวัด ศํพท์ทางการแพทย์ คือ Common cold
·      ไข้หวัดใหญ่ ศัพท์ทางการแพทย์ คือ Influenza
·      ไข้เหลือง ศัพท์ทางการแพทย์ คือ Yellow fever
·      คนไข้ ศัพท์ทางการแพทย์ คือ Patient
·      คนตาบอดสี ศัพท์ทางการแพทย์ คือ Achromat หรือ monochromat
·      คนใบ้ ศัพท์ทางการแพทย์ คือ Mute
·      คนปัญญาอ่อน ศัพท์ทางการแพทย์ คือ Idiot หรือ Moron หรือ imbecile
·      คนเผือก ศัพท์ทางการแพทย์ คือ Albino
·      คนหนวกใบ้ ศัพท์ทางการแพทย์ คือ Deaf-mute หรือ Deaf mute
·      คลื่นไส้ ศัพท์ทางการแพทย์ คือ Sick, Nauseant
·      ความกระสับกระส่ายทุรนทุราย ศัพท์ทางการแพทย์ คือ Restlessness หรือ Uneasiness
·      ความก้าวร้าว ศัพท์ทางการแพทย์ คือ Aggression
·      ความง่วง ศัพท์ทางการแพทย์ คือ Somnolentia
·      ความง่วงซึม ศัพท์ทางการแพทย์ คือ Somnolence
·      ความเจ็บปวด ศัพท์ทางการแพทย์ คือ Pain
·      ความเฉื่อย ศัพท์ทางการแพทย์ คือ Inertia
·      ความเฉื่อยชา หรอ ความเชื่องช้า ศัพท์ทางการแพทย์ คือ Torpidity
·      ความดัน ศัพท์ทางการแพทย์ คือ Pressure
·      ความดันเลือดต่ำ ศัพท์ทางการแพทย์ คือ Hypotension
·      ความดันในลูกตา ศัพท์ทางการแพทย์ คือ Intraocular pressure
·      ความดันเลือดสูง ศัพท์ทางการแพทย์ คือ Hypertension


ศัพท์ทางการแพทย์ทั้งหมด

26 คำศัพท์ทางการแพทย์ เด็ดๆ 4 ศัพท์ทางการแพทย์ 4 ศัพท์ทางการแพทย์ ยาวๆ จัดไป 5 คำศัพท์ทางการแพทย์ 6 คำศัพท์ทางการแพทย์ 6 คำศัพท์ทางการแพทย์ น่ารู้ 7 คำศัพท์ทางการแพทย์ ที่ไม่คุ้นเคยสำหรับคนทั่วไป จัดฟัน ศัพท์ทางการแพทย์ ทำหมัน sterilise หรือ sterilize โรคกระเพาะอาหารที่ไม่มีแผล ศัพท์ทางการแพทย์ 206 คำ ศัพท์ทางการแพทย์ 25 คำ ศัพท์ทางการแพทย์ เกี่ยวกับตัวย่อ ศัพท์ทางการแพทย์ เกี่ยวกับ โรคมะเร็ง ศัพท์ทางการแพทย์ ตอนที่ 14 ศัพท์ทางการแพทย์ ตอนที่ 15 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ตอนที่ 19 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 1 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 10 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 11 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 12 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 13 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 14 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 17 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 18 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 2 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 3 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 4 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 5 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 6 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 7 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 8 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 9 อุปกรณ์การแพทย์ และ ศัพท์ทางการแพทย์ 10 คำ อุปกรณ์การแพทย์ และศัพท์ทางการแพทย์ มากมาย A Aleart Alcoholism Allergic cold Alzheimer s disease Appendicitis Asthma Autism AVPU Beriberi Blepharitis Bloodstream และ Bronchial Circulation Chickenpox CLINICAL PARTICULARS Common cold conjunctiva Contraindication Cornea DCAP หรือ BTLS Do not use in hypersensitivity patients Effects on Ability to Drive and Use Machine Epilepsy German measles หรือ Rubella Haemophilia Hand-foot-mouth disease Hematopoietic syndrome Herpes simplex Hives Hydrophobia Hypersensitivity Interaction with other Medicaments and other Forms of interaction Lactation Leprosy Malignancy Measles Medic Medical Ethics Migraine NAME OF THE MEDICINAL PRODUCT None established Obesity Ocular Ophancy Ophanhood Orphanage Ossify Ossivorous Otalgia Otopathy Overdoes Pancreas PHARMACEUTICAL FORM PHARMACODYNAMIC PROPERTIES PHARMACOKINETIC PROPERTIES PHARMACOLOGICAL PROPERTIES Portable stretcher Posology and Method of Administration Pregnancy Pregnancy and Lactation Pseudogonorrhea หรือ Pseudogonorrhoea QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION (ACTIVE INGREDIENTS) Rabies Radiation syndrome Response to pain Response to voice Scabies Scurvy Special warnings and Special Precautions Use Stairs chair SUDS superficial ocular superficial ocular infections involving the conjunctiva Swelling Terramycin is an antibiotic of low toxicity The patient should be instructed to avoid contamination of the tip of the tube when applying the ointment Therapeutic indications These products are contraindicated in persons who have shown hypersensitivity to any of their components toxicity Undesirable Effects Unrseponsesive Usage in children Verrucosis Wheeled stretcher Whooping cough