วันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2557

Pancreas หมายถึง

Pancreas(แพง'เครียส) n. ตับอ่อน
ต่อมของระบบทางเดินอาหารของคนและสัตว์ อยู่ในช่องท้อง ทำหน้าที่สร้างและขับน้ำย่อยอาหาร สร้างอินซูลิน