ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 10ซึม, ง่วง ศัพท์ทางการแพทย์ คือ Drowsy
ซึมเศร้า ศัพท์ทางการแพทย์ คือ Depressed
เซรุ่ม, ซีรัม ศัพท์ทางการแพทย์ คือ Serum
(ลักษณะ) ด้อย ศัพท์ทางการแพทย์ คือ Recessive
ดีซ่าน ศัพท์ทางการแพทย์ คือ Icterus, jaundice
ดื้อการรักษา ศัพท์ทางการแพทย์ คือ Refractory
ดื้อยา ศัพท์ทางการแพทย์ คือ Drug-resistant
(ลักษณะ) เด่น ศัพท์ทางการแพทย์ คือ Dominant
ต้อเนื้อ ศัพท์ทางการแพทย์ คือ Pterygium
ตกไข่ ศัพท์ทางการแพทย์ คือ Ovulatory
ต่อมน้ำตา ศัพท์ทางการแพทย์ คือ lacrimal gland
ต่อมน้ำนม ศัพท์ทางการแพทย์ คือ lactiferous gland
ต่อมน้ำลาย ศัพท์ทางการแพทย์ คือ Salivary gland
ต่อมไร้ท่อ ศัพท์ทางการแพทย์ คือ Ductless gland
ต้อหิน ศัพท์ทางการแพทย์ คือ Glaucoma
ตะคริว ศัพท์ทางการแพทย์ คือ Cramp
ตั้งครรภ์ ศัพท์ทางการแพทย์ คือ Pregnant
ตัวอักเสบ ศัพท์ทางการแพทย์ คือ Hepatitis
ตัวตืด ศัพท์ทางการแพทย์ คือ Cestode
ตัวอสุจิ ศัพท์ทางการแพทย์ คือ Sperm
ตาเข, ตาเหล่ ศัพท์ทางการแพทย์ คือ Squint
ตาบอด Blindness
ตาบอด, ตาบอดตาใส ศัพท์ทางการแพทย์ คือ Amaurosis
ตาบอดสี ศัพท์ทางการแพทย์ คือ Color หรือ Colour blindness
ตาบอดแสง ศัพท์ทางการแพทย์ คือ Night blindness
ตาปลา ศัพท์ทางการแพทย์ คือ Hard corn
ตาพร่าแสง ศัพท์ทางการแพทย์ คือ Halation
ตาเพลีย, ตาล้า ศัพท์ทางการแพทย์ คือ eyestrain
ตาฟางกลางคืน ศัพท์ทางการแพทย์ คือ Night blindness
ตาฟางกลางวัน ศัพท์ทางการแพทย์ คือ Day blindness
ตามัว ศัพท์ทางการแพทย์ คือ Amblyopia
ติ่ง ศัพท์ทางการแพทย์ คือ Appendix

ศัพท์ทางการแพทย์ทั้งหมด

26 คำศัพท์ทางการแพทย์ เด็ดๆ 4 ศัพท์ทางการแพทย์ 4 ศัพท์ทางการแพทย์ ยาวๆ จัดไป 5 คำศัพท์ทางการแพทย์ 6 คำศัพท์ทางการแพทย์ 6 คำศัพท์ทางการแพทย์ น่ารู้ 7 คำศัพท์ทางการแพทย์ ที่ไม่คุ้นเคยสำหรับคนทั่วไป จัดฟัน ศัพท์ทางการแพทย์ ทำหมัน sterilise หรือ sterilize โรคกระเพาะอาหารที่ไม่มีแผล ศัพท์ทางการแพทย์ 206 คำ ศัพท์ทางการแพทย์ 25 คำ ศัพท์ทางการแพทย์ เกี่ยวกับตัวย่อ ศัพท์ทางการแพทย์ เกี่ยวกับ โรคมะเร็ง ศัพท์ทางการแพทย์ ตอนที่ 14 ศัพท์ทางการแพทย์ ตอนที่ 15 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ตอนที่ 19 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 1 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 10 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 11 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 12 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 13 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 14 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 17 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 18 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 2 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 3 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 4 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 5 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 6 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 7 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 8 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 9 อุปกรณ์การแพทย์ และ ศัพท์ทางการแพทย์ 10 คำ อุปกรณ์การแพทย์ และศัพท์ทางการแพทย์ มากมาย A Aleart Alcoholism Allergic cold Alzheimer s disease Appendicitis Asthma Autism AVPU Beriberi Blepharitis Bloodstream และ Bronchial Circulation Chickenpox CLINICAL PARTICULARS Common cold conjunctiva Contraindication Cornea DCAP หรือ BTLS Do not use in hypersensitivity patients Effects on Ability to Drive and Use Machine Epilepsy German measles หรือ Rubella Haemophilia Hand-foot-mouth disease Hematopoietic syndrome Herpes simplex Hives Hydrophobia Hypersensitivity Interaction with other Medicaments and other Forms of interaction Lactation Leprosy Malignancy Measles Medic Medical Ethics Migraine NAME OF THE MEDICINAL PRODUCT None established Obesity Ocular Ophancy Ophanhood Orphanage Ossify Ossivorous Otalgia Otopathy Overdoes Pancreas PHARMACEUTICAL FORM PHARMACODYNAMIC PROPERTIES PHARMACOKINETIC PROPERTIES PHARMACOLOGICAL PROPERTIES Portable stretcher Posology and Method of Administration Pregnancy Pregnancy and Lactation Pseudogonorrhea หรือ Pseudogonorrhoea QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION (ACTIVE INGREDIENTS) Rabies Radiation syndrome Response to pain Response to voice Scabies Scurvy Special warnings and Special Precautions Use Stairs chair SUDS superficial ocular superficial ocular infections involving the conjunctiva Swelling Terramycin is an antibiotic of low toxicity The patient should be instructed to avoid contamination of the tip of the tube when applying the ointment Therapeutic indications These products are contraindicated in persons who have shown hypersensitivity to any of their components toxicity Undesirable Effects Unrseponsesive Usage in children Verrucosis Wheeled stretcher Whooping cough