ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 4·    การบอดทุกสี  ทางการแพทย์เรียกว่า  Total color blindness
·      การบาดเจ็บ  ทางการแพทย์เรียกว่า Injury
·      การบำบัดโรค  ทางการแพทย์เรียกว่า  Therapy หรือเรียกอีกอย่างว่า Treatment
·      การปฏิสนธิ  ทางการแพทย์เรียกว่า  Fertilisation หรือ เรียกอีกอย่างว่า Ferlitization
·      การประกันสุขภาพ  ทางการแพทย์เรียกว่า  Health insurance
·      การประคบ  ทางการแพทย์เรียกว่า Fomentation
·      การประคบน้ำแข็ง  ทางการแพทย์เรียกว่า  Ice pack
·      การประคบเย็น  ทางการแพทย์เรียกว่า  Cold pack
·      การประคบร้อน  ทางการแพทย์เรียกว่า  Hot pack
·      การปรับตัวได้  ทางการแพทย์เรียกว่า  Adjustment
·      การปรับตัว  ทางการแพทย์เรียกว่า  Adaptation
·      การปลอดเชื้อ  ทางการแพทย์เรียกว่า  Sterility
·      การปลอมปน  ทางการแพทย์เรียกว่า  Adulteration
·      การปลูกถ่าย  ทางการแพทย์เรียกว่า  Transplantation
·      การป้องกันการตั้งครรภ์  ทางการแพทย์เรียกว่า  Contraception
·      การเป็นลมแดด  ทางการแพทย์เรียกว่า  Sunstroke
·      การเป็นหมัน  ทางการแพทย์เรียกว่า  Sterility
·      การโป่ง  ทางการแพทย์เรียกว่า  Swelling
·      การผสมเชื้อ  ทางการแพทย์เรียกว่า  Fertilisation หรือเขียนอีกนี้ก็ได้คือ Fertilization
·      การผสมเทียม  ทางการแพทย์เรียกว่า  Artificial fecundation หรือเรียกอีกอย่างว่า Artificail insemination
·      การผ่อนคลาย  ทางการแพทย์เรียกว่า  Relaxation
·      การผ่า  ทางการแพทย์เรียกว่า  Incision
·      การผ่าตัด  ทางการแพทย์เรียกว่า  Surgery
·      การผ่าตัดเล็ก  ทางการแพทย์เรียกว่า  Minor surgery
·      การผ่าท้องทำคอลด  ทางการแพทย์เรียกว่า  Cesarean section
·      การแผ่รังสี  ทางการแพทย์เรียกว่า  Radiation
·      การฝังเข็ม  ทางการแพทย์เรียกว่า  Acupuncture
·      การพ่นยา  ทางการแพทย์เรียกว่า  Insufflation
·      การพักฟื้น  ทางการแพทย์เรียกว่า  Convalescence

ศัพท์ทางการแพทย์ทั้งหมด

26 คำศัพท์ทางการแพทย์ เด็ดๆ 4 ศัพท์ทางการแพทย์ 4 ศัพท์ทางการแพทย์ ยาวๆ จัดไป 5 คำศัพท์ทางการแพทย์ 6 คำศัพท์ทางการแพทย์ 6 คำศัพท์ทางการแพทย์ น่ารู้ 7 คำศัพท์ทางการแพทย์ ที่ไม่คุ้นเคยสำหรับคนทั่วไป จัดฟัน ศัพท์ทางการแพทย์ ทำหมัน sterilise หรือ sterilize โรคกระเพาะอาหารที่ไม่มีแผล ศัพท์ทางการแพทย์ 206 คำ ศัพท์ทางการแพทย์ 25 คำ ศัพท์ทางการแพทย์ เกี่ยวกับตัวย่อ ศัพท์ทางการแพทย์ เกี่ยวกับ โรคมะเร็ง ศัพท์ทางการแพทย์ ตอนที่ 14 ศัพท์ทางการแพทย์ ตอนที่ 15 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ตอนที่ 19 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 1 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 10 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 11 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 12 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 13 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 14 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 17 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 18 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 2 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 3 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 4 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 5 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 6 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 7 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 8 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 9 อุปกรณ์การแพทย์ และ ศัพท์ทางการแพทย์ 10 คำ อุปกรณ์การแพทย์ และศัพท์ทางการแพทย์ มากมาย A Aleart Alcoholism Allergic cold Alzheimer s disease Appendicitis Asthma Autism AVPU Beriberi Blepharitis Bloodstream และ Bronchial Circulation Chickenpox CLINICAL PARTICULARS Common cold conjunctiva Contraindication Cornea DCAP หรือ BTLS Do not use in hypersensitivity patients Effects on Ability to Drive and Use Machine Epilepsy German measles หรือ Rubella Haemophilia Hand-foot-mouth disease Hematopoietic syndrome Herpes simplex Hives Hydrophobia Hypersensitivity Interaction with other Medicaments and other Forms of interaction Lactation Leprosy Malignancy Measles Medic Medical Ethics Migraine NAME OF THE MEDICINAL PRODUCT None established Obesity Ocular Ophancy Ophanhood Orphanage Ossify Ossivorous Otalgia Otopathy Overdoes Pancreas PHARMACEUTICAL FORM PHARMACODYNAMIC PROPERTIES PHARMACOKINETIC PROPERTIES PHARMACOLOGICAL PROPERTIES Portable stretcher Posology and Method of Administration Pregnancy Pregnancy and Lactation Pseudogonorrhea หรือ Pseudogonorrhoea QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION (ACTIVE INGREDIENTS) Rabies Radiation syndrome Response to pain Response to voice Scabies Scurvy Special warnings and Special Precautions Use Stairs chair SUDS superficial ocular superficial ocular infections involving the conjunctiva Swelling Terramycin is an antibiotic of low toxicity The patient should be instructed to avoid contamination of the tip of the tube when applying the ointment Therapeutic indications These products are contraindicated in persons who have shown hypersensitivity to any of their components toxicity Undesirable Effects Unrseponsesive Usage in children Verrucosis Wheeled stretcher Whooping cough