ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 3

·     การตรวจร่างกาย  ทางการแพทย์เรียกว่า  Physical examination
·     การตรวจวินิจฉัย  ทางการแพทย์เรียกว่า  Exploration หรือเรียกว่า Diagnosis
·     การตรวจศพ  ทางการแพทย์เรียกว่า  Autopsy
·     การตอน (เพศผู้)  ทางการแพทย์เรียกว่า  Emasculation หรือเรียกว่า     Castration
·     การตอน (เพศเมีย)  ทางการแพทย์เรียกว่า  Spaying
·     การตั้งครรภ์  ทางการแพทย์เรียกว่า  Pregnancy
·     การตั้งครรภ์นอกมดลูก  ทางการแพทย์เรียกว่า  Ectopic Pregnancy หรือ เรียกว่า Extrauterine pregnancy
·     การตาย  ทางการแพทย์เรียกว่า  Expiration
·     การติดเชื้อ  ทางการแพทย์เรียกว่า  Infection
·     การติดยา  ทางการแพทย์เรียกว่า   Drug addiction
·     การถลอก  ทางการแพทย์เรียกว่า   Abrasion
·     การถอดเล็บ  ทางการแพทย์เรียกว่า  Nail extraction
·     การถอนขนหรือผม  ทางการแพทย์เรียกว่า   Depilation หรือเรียกว่า Epilation
·     การถอนพิษ  ทางการแพทย์เรียกว่า  Detoxication หรือเรียกว่า Detoxification
·     การถอนฟัน  ทางการแพทย์เรียกว่า  Tooth extraction
·     การถ่ายท้อง  ทางการแพทย์เรียกว่า   Purgation หรือเรียกว่า Catharsis
·     การถ่ายปัสสาวะ  ทางการแพทย์เรียกว่า   Urination
·     การถ่ายเลือด  ทางการแพทย์เรียกว่า  Blood transfusion
·     การถ่ายอุจจาระ  ทางการแพทย์เรียกว่า    Defaecation หรือเขียนอีกแบบว่า Defecation
·     การถอนพิษ  ทางการแพทย์เรียกว่า  Venenation
·     การทดสอบทางจิตวิทยา  ทางการแพทย์เรียกว่า  Psychological testing
·     การทดสอบแพป  ทางการแพทย์เรียกว่า  Pap หรือเรียกอีกอย่างว่า Pap test
·     การทำแท้ง  ทางการแพทย์เรียกว่า  Abortion
·     การทำไร้เชื้อ  ทางการแพทย์เรียกว่า  Sterilization หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Sterilization
·     การทำหมัน  ทางการแพทย์เรียกว่า  Castration
·     การนอนกัดฟัน  ทางการแพทย์เรียกว่า  Bruxism
·     การนอนไม่หลับ  ทางการแพทย์เรียกว่า  Insomnia
·     การนับเม็ดเลือด  ทางการแพทย์เรียกว่า  Blood count
·     การบวม  ทางการแพทย์เรียกว่า  Swelling

ศัพท์ทางการแพทย์ทั้งหมด

26 คำศัพท์ทางการแพทย์ เด็ดๆ 4 ศัพท์ทางการแพทย์ 4 ศัพท์ทางการแพทย์ ยาวๆ จัดไป 5 คำศัพท์ทางการแพทย์ 6 คำศัพท์ทางการแพทย์ 6 คำศัพท์ทางการแพทย์ น่ารู้ 7 คำศัพท์ทางการแพทย์ ที่ไม่คุ้นเคยสำหรับคนทั่วไป จัดฟัน ศัพท์ทางการแพทย์ ทำหมัน sterilise หรือ sterilize โรคกระเพาะอาหารที่ไม่มีแผล ศัพท์ทางการแพทย์ 206 คำ ศัพท์ทางการแพทย์ 25 คำ ศัพท์ทางการแพทย์ เกี่ยวกับตัวย่อ ศัพท์ทางการแพทย์ เกี่ยวกับ โรคมะเร็ง ศัพท์ทางการแพทย์ ตอนที่ 14 ศัพท์ทางการแพทย์ ตอนที่ 15 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ตอนที่ 19 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 1 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 10 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 11 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 12 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 13 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 14 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 17 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 18 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 2 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 3 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 4 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 5 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 6 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 7 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 8 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 9 อุปกรณ์การแพทย์ และ ศัพท์ทางการแพทย์ 10 คำ อุปกรณ์การแพทย์ และศัพท์ทางการแพทย์ มากมาย A Aleart Alcoholism Allergic cold Alzheimer s disease Appendicitis Asthma Autism AVPU Beriberi Blepharitis Bloodstream และ Bronchial Circulation Chickenpox CLINICAL PARTICULARS Common cold conjunctiva Contraindication Cornea DCAP หรือ BTLS Do not use in hypersensitivity patients Effects on Ability to Drive and Use Machine Epilepsy German measles หรือ Rubella Haemophilia Hand-foot-mouth disease Hematopoietic syndrome Herpes simplex Hives Hydrophobia Hypersensitivity Interaction with other Medicaments and other Forms of interaction Lactation Leprosy Malignancy Measles Medic Medical Ethics Migraine NAME OF THE MEDICINAL PRODUCT None established Obesity Ocular Ophancy Ophanhood Orphanage Ossify Ossivorous Otalgia Otopathy Overdoes Pancreas PHARMACEUTICAL FORM PHARMACODYNAMIC PROPERTIES PHARMACOKINETIC PROPERTIES PHARMACOLOGICAL PROPERTIES Portable stretcher Posology and Method of Administration Pregnancy Pregnancy and Lactation Pseudogonorrhea หรือ Pseudogonorrhoea QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION (ACTIVE INGREDIENTS) Rabies Radiation syndrome Response to pain Response to voice Scabies Scurvy Special warnings and Special Precautions Use Stairs chair SUDS superficial ocular superficial ocular infections involving the conjunctiva Swelling Terramycin is an antibiotic of low toxicity The patient should be instructed to avoid contamination of the tip of the tube when applying the ointment Therapeutic indications These products are contraindicated in persons who have shown hypersensitivity to any of their components toxicity Undesirable Effects Unrseponsesive Usage in children Verrucosis Wheeled stretcher Whooping cough