ศัพท์ทางการแพทย์ 25 คำ

ศัพท์ทางการแพทย์ 25 คำ

1. Babyhood วัยทารก

2. Physical abnormality ความผิดปกติทางร่างกาย

3. Sense อวัยวะสัมผัส

4. Inoculate ปลูกเชื้อ, ฉีดวัคซีน

5. Inoculation การฉีดวัคซีน

6. Incision การผ่าตัด

7. Pectus เต้านม,ทรวงอก, หน้าอก

8. Pectoral เกี่ยวกับเต้านม, เกี่ยวกับหน้าอก

9. Penis องคชาติ, ลึงค์, ควย(คำหยาบ), อวัยวะเพศของชายสำหรับสืบพันธุ์และปัสสาวะ.
Inborn ตั้งแต่เกิด, แต่แรกเกิด, โดยกำเนิด, โดยธรรมชาติ

10. Inbred ตั้งแต่เกิด, แต่แรกเกิด, โดยกำเนิด, ตั้งแต่ดั้งเดิม, เป็นของท้องถิ่น, เกี่ยวกับการผสมพันธุ์โดยเชื้อสายโลหิตเดียวกัน.

11. Inbreeding ผสมพันธุ์ด้วยเชื้อสายที่ ใกล้ชิด, ผสมพันธุ์จากพ่อแม่ที่มีเชื้อสายโลหิตเดียว

12. Physical เกี่ยวกับร่างกาย, เกี่ยวกับเนื้อหนังมังสา,การตรวจร่างกาย

13. Physician แพทย์, หมอ, อายุรแพทย์, แพทย์อายุรเวช

14. Plague โรคระบาดที่ทำให้เกิดการตายมาก, กาฬโรค (ที่เนื่องจาก เชื้อแบคทีเรียจำพวก

15. Radiotherapy รังสีบำบัด, การรักษาโรคด้วย รังสีเอกซเรย์หรือสารกัมมัตภาพรังสี

16. radio therapeutics รังสีบำบัด, การรักษาโรคด้วย รังสีเอกซเรย์หรือสารกัมมัตภาพรังสี

17. Radiologist รังสีแพทย์, นักรังสีวิทยา

18. Sap ของเหลวที่หล่อเลี้ยงร่างกาย, ของเหลวที่สำคัญต่อชีวิต

19. Pallid ซีด, จาง, อ่อน

20. Pallor ความซีดขาว, ความซีดเผือด, สีซีด

21. Palliate ทำให้บรรเทา, ทำให้ลด น้อยลง, ผ่อนคลา

22. Paralysis อัมพาต, การตายด้าน, การหยุด ชะงัก

23. Paralytic คนที่เป็นอัมพาต, เป็นอัมพาต

24. Paralyse, paralyze เป็นอัมพาต, ทำให้เป็นอัมพาต

25. Rectus กล้ามเนื้อตรง (เช่น กล้ามเนื้อช่องท้อง, กล้ามเนื้อตา, กล้ามเนื้อต้นขา)

key: babyhood, physical abnormality, sense, inoculate, inoculation, incision, pectus, pectoral, penis, rectus, inborn, inbred, inbreeding, plague, physical, physician, radio therapeutics, radiologist, sap, pallid, pallor, palliate,

ศัพท์ทางการแพทย์ทั้งหมด

26 คำศัพท์ทางการแพทย์ เด็ดๆ 4 ศัพท์ทางการแพทย์ 4 ศัพท์ทางการแพทย์ ยาวๆ จัดไป 5 คำศัพท์ทางการแพทย์ 6 คำศัพท์ทางการแพทย์ 6 คำศัพท์ทางการแพทย์ น่ารู้ 7 คำศัพท์ทางการแพทย์ ที่ไม่คุ้นเคยสำหรับคนทั่วไป จัดฟัน ศัพท์ทางการแพทย์ ทำหมัน sterilise หรือ sterilize โรคกระเพาะอาหารที่ไม่มีแผล ศัพท์ทางการแพทย์ 206 คำ ศัพท์ทางการแพทย์ 25 คำ ศัพท์ทางการแพทย์ เกี่ยวกับตัวย่อ ศัพท์ทางการแพทย์ เกี่ยวกับ โรคมะเร็ง ศัพท์ทางการแพทย์ ตอนที่ 14 ศัพท์ทางการแพทย์ ตอนที่ 15 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ตอนที่ 19 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 1 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 10 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 11 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 12 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 13 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 14 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 17 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 18 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 2 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 3 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 4 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 5 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 6 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 7 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 8 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 9 อุปกรณ์การแพทย์ และ ศัพท์ทางการแพทย์ 10 คำ อุปกรณ์การแพทย์ และศัพท์ทางการแพทย์ มากมาย A Aleart Alcoholism Allergic cold Alzheimer s disease Appendicitis Asthma Autism AVPU Beriberi Blepharitis Bloodstream และ Bronchial Circulation Chickenpox CLINICAL PARTICULARS Common cold conjunctiva Contraindication Cornea DCAP หรือ BTLS Do not use in hypersensitivity patients Effects on Ability to Drive and Use Machine Epilepsy German measles หรือ Rubella Haemophilia Hand-foot-mouth disease Hematopoietic syndrome Herpes simplex Hives Hydrophobia Hypersensitivity Interaction with other Medicaments and other Forms of interaction Lactation Leprosy Malignancy Measles Medic Medical Ethics Migraine NAME OF THE MEDICINAL PRODUCT None established Obesity Ocular Ophancy Ophanhood Orphanage Ossify Ossivorous Otalgia Otopathy Overdoes Pancreas PHARMACEUTICAL FORM PHARMACODYNAMIC PROPERTIES PHARMACOKINETIC PROPERTIES PHARMACOLOGICAL PROPERTIES Portable stretcher Posology and Method of Administration Pregnancy Pregnancy and Lactation Pseudogonorrhea หรือ Pseudogonorrhoea QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION (ACTIVE INGREDIENTS) Rabies Radiation syndrome Response to pain Response to voice Scabies Scurvy Special warnings and Special Precautions Use Stairs chair SUDS superficial ocular superficial ocular infections involving the conjunctiva Swelling Terramycin is an antibiotic of low toxicity The patient should be instructed to avoid contamination of the tip of the tube when applying the ointment Therapeutic indications These products are contraindicated in persons who have shown hypersensitivity to any of their components toxicity Undesirable Effects Unrseponsesive Usage in children Verrucosis Wheeled stretcher Whooping cough