26 คำศัพท์ทางการแพทย์ เด็ดๆ

1. Clinic (คลี' นิค) n. สถานที่รักษาและพยาบาล ที่เกี่ยวข้องกับภาคปฏิบัติของ นักเรียนแพทย์ ของ โรงพยาบาลหรือโรงเรียนแพทย์, สถานที่ดังกล่าว ที่ไม่คิดค่า พยาบาลรักษาคนไข้หรือคิดน้อยลง, สถานที่รักษาและพยาบาล, กลุ่มนายแพทย์ที่ ทำงาน และใช้อุปกรณ์ร่วมกัน, กลุ่มนักเรียนแพทย์ฝึกภาค ปฏิบัติต่อคนไข้จริงๆ ในสถานพยาบาล, สถานที่รักษาและพยาบาล ที่มีการอบรมภาคปฏิบัติต่อ คนไข้จริง ๆ ของนักเรียนแพทย์

2. Preclinical (พรีคลิน' นิคัล) adj. ก่อนการปรากฏของอาการโรค

3. Admit รับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน, นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล

4. Extern นักศึกษาแพทย์ที่ทำงาน อยู่ในโรงพยาบาลแต่ไม่ได้กินนอนในโรงพยาบาล

5. Intern (อิน' เทิร์น) n. แพทย์ฝึกหัด, ครูฝึกหัด.-vi. ทำหน้าที่เป็นแพทย์ฝึกหัด

6. Resident แพทย์ที่กำลังฝึกหัดความชำนาญ สาขาหนึ่งสาขาใดในโรงพยาบาล

7. Fellow นักศึกษาแพทย์ ที่ได้รับทุนการศึกษา, พวกที่เป็นแพทย์เฉพาะทางแล้วแต่ว่ามาเรียนสาขาอื่นเพื่อมาต่อยอด

8. Staff แพทย์เฉพาะทางที่อยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆ

9. Tube ท่อช่วยหายใจ

10. Refer ส่งตัวผู้ป่วยไปรักษาในโรงพยาบาลที่ดีกว่า มีเครื่องมือพร้อมกว่า

11. Gross อาจารย์ใหญ่ หรือ คนที่บริจาคร่างกายให้กับคณะแพทย์ไว้ศึกษา

12. Conference คือ กิจกรรมอย่างหนึ่งที่นำเอาอาการของผู้ป่วยมาประชุมกันหรือปรึกษาเพื่อหาแนวทางในการรักษา

13. Round war คือ การดูแลผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลในแต่ละรอบวันในเวลาราชการ

14. Ward ห้องคนไข้, ตึกคนไข้, แผนกใน โรงพยาบาล, ห้องผู้ป่วย

15. OPD : Out Patient Department แผนกผู้ป่วยนอก

16. PE (Physical Examination) : การตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์

17. UA (Urine Examination) : การตรวจปัสสาวะ

18. ABO Blood group : การตรวจหาหมู่เลือด

19. CXR (Chest X-Ray) : การเอ็กซเรย์ปอด

20. FBS (Fasting Blood Sugar) : การตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด

21. BUN and Cr- (Blood Urea Nitrogen and Creatinine) : การตรวจการทำงานของไต

22. Cholesterol Triglyceride HDL(High Density lipoprotein) LDL (Low Density lipoprotein) : การตรวจวัดระดับไขมันในเลือด

23. Echocardiography : การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อน เป็นการใช้คลื่นเสียงในการตรวจวัดการหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ ตรวจดูการสูบฉีดโลหิต และยังสามารถตรวจดูความผิดปกติของหัวใจได้อีกด้วย เช่น หัวใจโต ลิ้นหัวใจรั่ว เป็นต้น

24. Mammography : เป็นการตรวจหาก้อนมะเร็งเต้านมที่มีขนาดเล็ก ซึ่งบางครั้งอาจจะตรวจไม่พบโดยวิธีคลำตรวจธรรมดา โดยใช้การถ่ายภาพด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ เหมือนกับเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไป แต่เครื่องจะออกแบบพิเศษให้ใช้ปริมาณรังสีน้อยกว่าปกติ แต่สามารถเห็นรายละเอียดภายในเนื้อเต้านมได้ทั้งหมด

25. Lung Function Test : เป็นการตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด ควรตรวจอย่างยิ่งในคนที่สูบบุหรี่ เป็นโรคหอบหืด ถุงลมโป่งพอง หลอดลมอักเสบเรื้อรัง ตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือตรวจสอบสมรรถภาพในการทำงานของปอดและทางเดินหายใจ

26. Barium enema : การตรวจลำไส้ใหญ่ด้วยการสวนสารทึบรังสี เป็นการตรวจพิเศษทางรังสีวิทยา เพื่อหาโรคของลำไส้ใหญ่ ไส้ติ่ง และลำไส้เล็กส่วนปลาย โดยการสวนตรวจทางทวารหนักด้วยสารทึบแสง

ศัพท์ทางการแพทย์ทั้งหมด

26 คำศัพท์ทางการแพทย์ เด็ดๆ 4 ศัพท์ทางการแพทย์ 4 ศัพท์ทางการแพทย์ ยาวๆ จัดไป 5 คำศัพท์ทางการแพทย์ 6 คำศัพท์ทางการแพทย์ 6 คำศัพท์ทางการแพทย์ น่ารู้ 7 คำศัพท์ทางการแพทย์ ที่ไม่คุ้นเคยสำหรับคนทั่วไป จัดฟัน ศัพท์ทางการแพทย์ ทำหมัน sterilise หรือ sterilize โรคกระเพาะอาหารที่ไม่มีแผล ศัพท์ทางการแพทย์ 206 คำ ศัพท์ทางการแพทย์ 25 คำ ศัพท์ทางการแพทย์ เกี่ยวกับตัวย่อ ศัพท์ทางการแพทย์ เกี่ยวกับ โรคมะเร็ง ศัพท์ทางการแพทย์ ตอนที่ 14 ศัพท์ทางการแพทย์ ตอนที่ 15 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ตอนที่ 19 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 1 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 10 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 11 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 12 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 13 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 14 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 17 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 18 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 2 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 3 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 4 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 5 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 6 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 7 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 8 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 9 อุปกรณ์การแพทย์ และ ศัพท์ทางการแพทย์ 10 คำ อุปกรณ์การแพทย์ และศัพท์ทางการแพทย์ มากมาย A Aleart Alcoholism Allergic cold Alzheimer s disease Appendicitis Asthma Autism AVPU Beriberi Blepharitis Bloodstream และ Bronchial Circulation Chickenpox CLINICAL PARTICULARS Common cold conjunctiva Contraindication Cornea DCAP หรือ BTLS Do not use in hypersensitivity patients Effects on Ability to Drive and Use Machine Epilepsy German measles หรือ Rubella Haemophilia Hand-foot-mouth disease Hematopoietic syndrome Herpes simplex Hives Hydrophobia Hypersensitivity Interaction with other Medicaments and other Forms of interaction Lactation Leprosy Malignancy Measles Medic Medical Ethics Migraine NAME OF THE MEDICINAL PRODUCT None established Obesity Ocular Ophancy Ophanhood Orphanage Ossify Ossivorous Otalgia Otopathy Overdoes Pancreas PHARMACEUTICAL FORM PHARMACODYNAMIC PROPERTIES PHARMACOKINETIC PROPERTIES PHARMACOLOGICAL PROPERTIES Portable stretcher Posology and Method of Administration Pregnancy Pregnancy and Lactation Pseudogonorrhea หรือ Pseudogonorrhoea QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION (ACTIVE INGREDIENTS) Rabies Radiation syndrome Response to pain Response to voice Scabies Scurvy Special warnings and Special Precautions Use Stairs chair SUDS superficial ocular superficial ocular infections involving the conjunctiva Swelling Terramycin is an antibiotic of low toxicity The patient should be instructed to avoid contamination of the tip of the tube when applying the ointment Therapeutic indications These products are contraindicated in persons who have shown hypersensitivity to any of their components toxicity Undesirable Effects Unrseponsesive Usage in children Verrucosis Wheeled stretcher Whooping cough