ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 7

·      การอักเสบเฉียบพลัน ศัพท์ทางการแพทย์คือ Acute Inflammation
·      การอาบรังสี ศัพท์ทางการแพทย์คือ Radiation
·      การอาเจียน ศัพท์ทางการแพทย์คือ Vomiting
·      การอาเจียนแพ้ท้อง ศัพท์ทางการแพทย์คือ Vomiting of pregnancy
·      กาฬโรค ศัพท์ทางการแพทย์คือ Plague
·      กุ้งยิง ศัพท์ทางการแพทย์คือ Sty หรือ Stye
·      แก้วตา ศัพท์ทางการแพทย์คือ Crystalline lens
·      แก้วหู ศัพท์ทางการแพทย์คือ Eardrum
·      แก้วหูอักเสบ ศัพท์ทางการแพทย์คือ Myringitis
·      แก้อักเสบ ศัพท์ทางการแพทย์คือ Anti-inflammatory
·      แก้ไอ ศัพท์ทางการแพทย์คือ Antitussive
·      ขจัดพิษ ศัพท์ทางการแพทย์คือ Detoxicate หรือ เรียกอีกอย่างว่า Detoxify
·      ข้ออักเสบ ศัพท์ทางการแพทย์คือ Arthritis
·      ข้ออักเสบรูมาติก ศัพท์ทางการแพทย์คือ Rheumarthritis หรือ เรียกอีกอย่าง Rheumarthrosis
·      ขับปัสสาวะ ศัพท์ทางการแพทย์คือ Uretic
·      ขับลม ศัพท์ทางการแพทย์คือ Carminative
·      ขับเลือด หรือ ขับระดู ศัพท์ทางการแพทย์คือ Haemagogic
·      ขับเสมหะ ศัพท์ทางการแพทย์คือ Expectorant
·      ขาโก่ง ศัพท์ทางการแพทย์คือ Bow leg
·      ขาดอาหาร ศัพท์ทางการแพทย์คือ Malnourished
·      ขี้กลาก ศัพท์ทางการแพทย์คือ Ringworm หรือ Tinea
·      ขี้รังแค ศัพท์ทางการแพทย์คือ Dandruff
·      ขี้หู ศัพท์ทางการแพทย์คือ Cerumen หรือ Earwax
·      ไขสันหลังอักเสบ ศัพท์ทางการแพทย์คือ Myelitis
·      ไข่ ศัพท์ทางการแพทย์คือ Egg หรือ Ovum
·      ไข้ ศัพท์ทางการแพทย์คือ Fever
·      ไข้กลับ ศัพท์ทางการแพทย์คือ Recurrent fever
·      ไข้กาฬ ศัพท์ทางการแพทย์คือ Exanthematous fever
·      ไข้กาฬหลังแอ่น หรือ ไข้กาฬนกนางแอ่น ศัพท์ทางการแพทย์คือ Cerebrospinal fever
·      ไข้จับสั่น หรือ ไข้มาลาเรีย ศัพท์ทางการแพทย์คือ Malaria
·      ไข้แดด ศัพท์ทางการแพทย์คือ Sunstroke หรือ Insolation


ศัพท์ทางการแพทย์ทั้งหมด

26 คำศัพท์ทางการแพทย์ เด็ดๆ 4 ศัพท์ทางการแพทย์ 4 ศัพท์ทางการแพทย์ ยาวๆ จัดไป 5 คำศัพท์ทางการแพทย์ 6 คำศัพท์ทางการแพทย์ 6 คำศัพท์ทางการแพทย์ น่ารู้ 7 คำศัพท์ทางการแพทย์ ที่ไม่คุ้นเคยสำหรับคนทั่วไป จัดฟัน ศัพท์ทางการแพทย์ ทำหมัน sterilise หรือ sterilize โรคกระเพาะอาหารที่ไม่มีแผล ศัพท์ทางการแพทย์ 206 คำ ศัพท์ทางการแพทย์ 25 คำ ศัพท์ทางการแพทย์ เกี่ยวกับตัวย่อ ศัพท์ทางการแพทย์ เกี่ยวกับ โรคมะเร็ง ศัพท์ทางการแพทย์ ตอนที่ 14 ศัพท์ทางการแพทย์ ตอนที่ 15 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ตอนที่ 19 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 1 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 10 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 11 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 12 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 13 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 14 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 17 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 18 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 2 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 3 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 4 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 5 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 6 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 7 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 8 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 9 อุปกรณ์การแพทย์ และ ศัพท์ทางการแพทย์ 10 คำ อุปกรณ์การแพทย์ และศัพท์ทางการแพทย์ มากมาย A Aleart Alcoholism Allergic cold Alzheimer s disease Appendicitis Asthma Autism AVPU Beriberi Blepharitis Bloodstream และ Bronchial Circulation Chickenpox CLINICAL PARTICULARS Common cold conjunctiva Contraindication Cornea DCAP หรือ BTLS Do not use in hypersensitivity patients Effects on Ability to Drive and Use Machine Epilepsy German measles หรือ Rubella Haemophilia Hand-foot-mouth disease Hematopoietic syndrome Herpes simplex Hives Hydrophobia Hypersensitivity Interaction with other Medicaments and other Forms of interaction Lactation Leprosy Malignancy Measles Medic Medical Ethics Migraine NAME OF THE MEDICINAL PRODUCT None established Obesity Ocular Ophancy Ophanhood Orphanage Ossify Ossivorous Otalgia Otopathy Overdoes Pancreas PHARMACEUTICAL FORM PHARMACODYNAMIC PROPERTIES PHARMACOKINETIC PROPERTIES PHARMACOLOGICAL PROPERTIES Portable stretcher Posology and Method of Administration Pregnancy Pregnancy and Lactation Pseudogonorrhea หรือ Pseudogonorrhoea QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION (ACTIVE INGREDIENTS) Rabies Radiation syndrome Response to pain Response to voice Scabies Scurvy Special warnings and Special Precautions Use Stairs chair SUDS superficial ocular superficial ocular infections involving the conjunctiva Swelling Terramycin is an antibiotic of low toxicity The patient should be instructed to avoid contamination of the tip of the tube when applying the ointment Therapeutic indications These products are contraindicated in persons who have shown hypersensitivity to any of their components toxicity Undesirable Effects Unrseponsesive Usage in children Verrucosis Wheeled stretcher Whooping cough