ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 1

 • กระดูกเดาะ  ทางการแพทย์เรียกว่า  Greenstick fracture
 • กระดูกแตก  ทางการแพทย์เรียกว่า  Fracture
 • กระดูกสันหลังเคลื่อน  ทางการแพทย์เรียกว่า  Spondylolisthesis หรือ Spondyloptosis
 • กระดูกสันหลังอักเสบ  ทางการแพทย์เรียกว่า  Spondylitis
 • กระดูกหัก  ทางการแพทย์เรียกว่า  Fracture
 • กระดูกอักเสบ  ทางการแพทย์เรียกว่า  Osteitis, Ostitis
 • กระเพาะปัสสาวะอักเสบ  ทางการแพทย์เรียกว่า  Gastritis
 • กลัวแสง  ทางการแพทย์เรียกว่า  Photophobia
 • กล้ามเนื้ออักเสบ  ทางการแพทย์เรียกว่า  Myitis หรือ เรียกว่า Myositis ก็ได้ครับ
 • กลิ่นปากเหม็น  ทางการแพทย์เรียกว่า  Saburra
 • ก่อนระดู  ทางการแพทย์เรียกว่า  Premenstrual
 • ก่อมะเร็ง  ทางการแพทย์เรียกว่า  Carcinogenic
 • ก้อนบวม  ทางการแพทย์เรียกว่า  Swell
 • กามโรค  ทางการแพทย์เรียกว่า  (วีดี) Veneral Disease (VD)
 • กายบริหาร  ทางการแพทย์เรียกว่า  Exercise
 • กายบริหารบำบัด  ทางการแพทย์เรียกว่า  Therapeutic exercise
 • กายภาพบำบัด  ทางการแพทย์เรียกว่า  Physical therapy
 • การกด  ทางการแพทย์เรียกว่า  Suppression
 • การกระตุก  ทางการแพทย์เรียกว่า  (การกระตุกของกล้ามเนื้อ ประมาณนี้) Twitch
 • การกระตุก  ทางการแพทย์เรียกว่า  Jerk
 • การก่อมลพิษ  ทางการแพทย์เรียกว่า  Pollution
 • การก่อมะเร็ง  ทางการแพทย์เรียกว่า  Carcinogenesis
 • การเกิดตุ่มหนอง  ทางการแพทย์เรียกว่า  Pustulation
 • การเกิดผื่นนูน  ทางการแพทย์เรียกว่า  Papulation
 • การเกิดแผลเป็น  ทางการแพทย์เรียกว่า  Scar formation
 • การเกิดแผลเปื่อย  ทางการแพทย์เรียกว่า  Ulceration
 • การเกิดมลพิษ  ทางการแพทย์เรียกว่า  Urtication
 • การขจัดพิษ  ทางการแพทย์เรียกว่า  Detoxication หรือ เรียกว่า Detoxification ก็ได้

ศัพท์ทางการแพทย์ทั้งหมด

26 คำศัพท์ทางการแพทย์ เด็ดๆ 4 ศัพท์ทางการแพทย์ 4 ศัพท์ทางการแพทย์ ยาวๆ จัดไป 5 คำศัพท์ทางการแพทย์ 6 คำศัพท์ทางการแพทย์ 6 คำศัพท์ทางการแพทย์ น่ารู้ 7 คำศัพท์ทางการแพทย์ ที่ไม่คุ้นเคยสำหรับคนทั่วไป จัดฟัน ศัพท์ทางการแพทย์ ทำหมัน sterilise หรือ sterilize โรคกระเพาะอาหารที่ไม่มีแผล ศัพท์ทางการแพทย์ 206 คำ ศัพท์ทางการแพทย์ 25 คำ ศัพท์ทางการแพทย์ เกี่ยวกับตัวย่อ ศัพท์ทางการแพทย์ เกี่ยวกับ โรคมะเร็ง ศัพท์ทางการแพทย์ ตอนที่ 14 ศัพท์ทางการแพทย์ ตอนที่ 15 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ตอนที่ 19 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 1 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 10 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 11 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 12 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 13 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 14 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 17 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 18 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 2 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 3 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 4 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 5 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 6 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 7 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 8 ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์เกี่ยวกับ โรค ศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรค ตอนที่ 9 อุปกรณ์การแพทย์ และ ศัพท์ทางการแพทย์ 10 คำ อุปกรณ์การแพทย์ และศัพท์ทางการแพทย์ มากมาย A Aleart Alcoholism Allergic cold Alzheimer s disease Appendicitis Asthma Autism AVPU Beriberi Blepharitis Bloodstream และ Bronchial Circulation Chickenpox CLINICAL PARTICULARS Common cold conjunctiva Contraindication Cornea DCAP หรือ BTLS Do not use in hypersensitivity patients Effects on Ability to Drive and Use Machine Epilepsy German measles หรือ Rubella Haemophilia Hand-foot-mouth disease Hematopoietic syndrome Herpes simplex Hives Hydrophobia Hypersensitivity Interaction with other Medicaments and other Forms of interaction Lactation Leprosy Malignancy Measles Medic Medical Ethics Migraine NAME OF THE MEDICINAL PRODUCT None established Obesity Ocular Ophancy Ophanhood Orphanage Ossify Ossivorous Otalgia Otopathy Overdoes Pancreas PHARMACEUTICAL FORM PHARMACODYNAMIC PROPERTIES PHARMACOKINETIC PROPERTIES PHARMACOLOGICAL PROPERTIES Portable stretcher Posology and Method of Administration Pregnancy Pregnancy and Lactation Pseudogonorrhea หรือ Pseudogonorrhoea QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION (ACTIVE INGREDIENTS) Rabies Radiation syndrome Response to pain Response to voice Scabies Scurvy Special warnings and Special Precautions Use Stairs chair SUDS superficial ocular superficial ocular infections involving the conjunctiva Swelling Terramycin is an antibiotic of low toxicity The patient should be instructed to avoid contamination of the tip of the tube when applying the ointment Therapeutic indications These products are contraindicated in persons who have shown hypersensitivity to any of their components toxicity Undesirable Effects Unrseponsesive Usage in children Verrucosis Wheeled stretcher Whooping cough